Andakt

Se, vi går upp till Jerusalem i heliga fastetider.
Jesus, när vi vandrar kärlekens väg tillsammans med dig på väg
mot lidande och död ber vi om din närvaro, här, hos oss.
Vi ber för de som söker en fristad, för den som hungrar och för
den som utnyttjats. Vi ber för den som jäktar fram i livet utan att
inte riktigt veta varför. Och vi ber för världens barn. Låt varje barn
få känna din närhet och växa upp i kärlek. Det finns mycket att
tala med dig om i fastetid, en tid för eftertanke och reflektion,
en tid att stämma hjärtat i takt med dig där livets mysterium gör
sig påmind. Vandra med oss och led oss till uppståndelse och liv.
Amen

Karin Wiborn