Kyrkokör

Kören sjunger en blandad repertoar.
Vi gör två större konserter per år samt medverkar på gudstjänsterna två gånger per termin.

Viss körerfarenhet krävs.

Kören drivs i projektform denna termin och övar nu inför 1:a advent och julkonsert.

Körledare Cecilia Thomsson
Tel. 070 – 763 10 47
E-post: cecilia.thomsson@outlook.com

 Nya sångare är varmt välkomna!