Frågor och svar

Allt du skulle vilja veta om Centrumkyrkans gudstjänster
men varit för rädd att fråga om.

Måste man vara medlem för att komma till kyrkan? Riktar sig gudstjänsterna
enbart till dem som redan är troende?
Nej – alla våra gudstjänster och aktiviteter är
öppna för alla. Troende, sökare och tvivlare är alla lika välkomna.

Varför skulle jag gå till kyrkan?
Det finns många anledningar, såväl andliga som praktiska. Gudstjänsten är en
mötesplats där vi fokuserar på livet och andlighet. Den kan också vara en
oas av tystnad, musik och stillhet. Och med utmaningar för livets vardag.

När är gudstjänsterna och vad händer då?
Söndagar kl. 10.00 och ibland speciella
gudstjänster på andra tider. Vi sjunger, ber, läser bibeln och lyssnar – all
text som du behöver tillhandahålls (du behöver inte ta med dig någon
psalmbok eller bibel).

Hur ska jag klä mig?
Du kan ha på dig de kläder du vill.

Finns det reserverade platser?
Nej – du kan sitta var du vill.

Kan jag ta med mig barn?
Javisst, alla är välkomna.

Finns det möjlighet att prata med andra?
Kaffe/te/saft serveras i församlingens café efter alla gudstjänster. Då
erbjuds ett bra tillfälle att träffa andra människor.

Har jag möjlighet att använda hörapparat vid gudstjänsterna? Hur är det med
rullstolar?
Det finns hörslinga och kyrkan är anpassad för rörelsehindrade.