Gudstjänstlivet

I Centrumkyrkan firas det gudstjänst varje söndag kl 10.00.

En möjligheternas plats för bekräftelse, utmaningar, gemenskap, gudsmöten och människomöten.
För det är i gudstjänsten vi kan mötas, oberoende av ålder, kön eller kultur. Vi är då alla tillsammans
med varandra och med Gud. Det finns få liknande mötesplatser i vårt samhälle idag.

Gudstjänsten är ekumenisk (samkristen) med Farsta Församling och Centrumkyrkans församling.

Varmt välkommen!