Organisation

Centrumkyrkans församling

Centrumkyrkan är en samarbetskyrka mellan Centrumkyrkans församling, Farsta och Svenska Kyrkan i Farsta.
Denna hemsida fokuserar på Centrumkyrkans församling.

Centrumkyrkans församling är en ekumenisk församling ansluten till trossamfundet Equmeniakyrkan men medlemmarna kommer från fler än tio olika kyrkliga och frikyrkliga traditioner.
Församlingen utgörs av människor som vill växa i sin tro och tillsammans söka Gud.
Vid utformningen av församlingens andliga liv och organisation söker vi vägledning inte minst i evangeliernas berättelser om Jesus.

Församlingen är demokratisk och alla medlemmar har rösträtt när beslut fattas.
Religionsfrihet, yttrandefrihet och demokrati är grundstenar i den baptistiska identiteten.
Varje människa ska ha rätt att finna sin tro, utöva den och verka för den, samt välja vilken
församling hon vill tillhöra.