Länkar

Svenska kyrkan i Farsta Församling – vår samarbetspartner i Centrumkyrkan.

Centrumkyrkans Ungdom – ansvarig för Barn- och Ungdomsarbetet i Centrumkyrkan.

Equmenia – kristen barn- och ungdomsorganisation som CU är ansluten till.

Diakonia – en frikyrklig biståndsorganisation som Centrumkyrkans stödjer.

Bilda Öst – det studieförbund som Centrumkyrkan samarbetar med.

Sändaren – en tidning som skriver om vad som händer i bl a Equmeniakyrkan.

Equmeniakyrkan – den kyrka som Centrumkyrkans församling är ansluten till.

Stockholms frikyrkoråd – ett samarbete i Stockholm när det gäller Universitetskyrkan och Sjukhuskyrkan.

Sjukhuskyrkan på Södersjukhuset Centrumkyrkan är med och stödjer arbetet där.

Utbildningar Teologiska högskolan i Stockholm.

Bromma folkhögskola, Bromma.

Sjöviks folkhögskola, Avesta. En skola som ansvarar för Kristendomsskolan, Sjövik.