Välkommen

Nästa gudstjänst

 • 28 maj, 2023, kl. 10:00

  Den heliga Anden

  Kim Bergman
  Musik: Johanna Börjeson, kör

  Nattvard
  Gudstjänsten sänds direkt på Facebook.


 • 28 maj, 2023, kl. 11:30

  Församlingsmöte

 • 30 maj, 2023, kl. 17:30

  Bibel, bön och böcker


  Vill du dela tro och samtal, kom och var med i vår bönegrupp.
  Vi träffas tisdagar kl. 17.30 – 19.00.
  Vi läser söndagens text eller någon bok. Därefter samtalar
  vi och ber för varandra och det som väcks under samlingen.
  Alla är välkomna!Herdebrev från Kim


Centrumkyrkans ungdom

Besök gärna CUs egen hemsida.