Dokument

Församlingsblad

Hösten 2021 (Nr 3)
Sommaren 2021 (Nr 2)
Våren 2021 (Nr 1)

Om du har problem att öppna bladet använd annan webbläsare, t.ex. Google Chrome.

Herdebrev

Jun 2021
Apr 2021
Feb 2021

Övriga dokument

Ansvarsgruppernas uppgifter jan 2018

CK’s stadgar 2015-05-10

Felanmälningsblankett   2018-10-24

Gudstjänstmaterial

Hantering av personuppgifter i våra register (GDPR)     2018-05-24

Manual lokalbokningskalender 2020

Nattvardstjänare ht 2021

OAS-gruppveckor 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Zoom-instruktion

Arkiv  (här finner du äldre dokument och predikningar)