Dokument

Församlingsblad

Sommaren 2021
Våren 2021

Om du har problem att öppna bladet använd annan webbläsare, t.ex. Google Chrome.

Herdebrev

Jun 2021
Apr 2021
Feb 2021

Övriga dokument

Ansvarsgruppernas uppgifter jan 2018

CK’s stadgar 2015-05-10

Felanmälningsblankett   2018-10-24

Gudstjänstmaterial

Hantering av personuppgifter i våra register (GDPR)     2018-05-24

Manual lokalbokningskalender 2020

Nattvardstjänare vt 2020

OAS-gruppveckor 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Zoom-instruktion

Arkiv  (här finner du äldre dokument och predikningar)