Dokument

Församlingsblad

Sommaren 2024 (Nr 2)
Våren 2024 (Nr 1)

Om du har problem att öppna bladet använd annan webbläsare, t.ex. Google Chrome.

Herdebrev

Övriga dokument

Ansvarsgruppernas uppgifter jan 2018

CK’s stadgar 2015-05-10

Felanmälningsblankett   2018-10-24

Gudstjänstmaterial

Hantering av personuppgifter i våra register (GDPR)     2018-05-24

Manual lokalbokningskalender 2020

Nattvardstjänare vt 2024    2024-05-03

OAS-gruppveckor 2024 (uppdaterad)   2024-03-11
OAS-gruppveckor 2024

Verksamhetsberättelse 2023

Arkiv  (här finner du äldre dokument och predikningar)