Dokument

Församlingsblad

Hösten 2023 (Nr 3)
Sommaren 2023 (Nr 2)
Våren 2023 (Nr 1)

Om du har problem att öppna bladet använd annan webbläsare, t.ex. Google Chrome.

Herdebrev

Jun 2023
Feb 2023

Övriga dokument

Ansvarsgruppernas uppgifter jan 2018

CK’s stadgar 2015-05-10

Felanmälningsblankett   2018-10-24

Gudstjänstmaterial

Hantering av personuppgifter i våra register (GDPR)     2018-05-24

Manual lokalbokningskalender 2020

Nattvardstjänare ht 2023    2023-08-16

OAS-gruppveckor 2024

OAS-gruppveckor 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Arkiv  (här finner du äldre dokument och predikningar)