Du kan finnas med i Centrumkyrkans församlings register

Som medlem eller deltagare i församlingens aktiviteter registreras du i Repet, vårt medlemsregister. Du kan också finnas med i adressbok, församlingsbok, dopbok och vigselbok.

Vi sparar namn, adress, personnummer, telefonnummer och mejladress samt när och hur du gick med i församlingen och ev. familjeband. Adressändringar fås från SPAR (Statens PersonAdressRegister) varje månad. Informationen används för församlingens utskick via mejl och post samt den årliga statistikrapporteringen till Equmeniakyrkan.

Inom församlingens olika verksamheter finns även lokala listor.

Den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) från 2018-05-25 ger framför allt ett stärkt skydd för den enskildes integritet genom hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas. Församlingen påverkas främst genom att den styr vilka personuppgifter vi får lagra i vårt medlemsregister Repet och hur de ska hanteras.

Vill du veta mer om vad vi sparat om dig i Repet, kontakta Birgitta Johnson (birgitta@famjohnson.se) eller Oskar Permvall (permvall.oskar@telia.com). Du kan även läsa mer om GDPR på Equmeniakyrkans hemsida.