Internationellt

Centrumkyrkans församling har relation till kristna syskon i olika delar i världen. Just nu stöder vi ekonomiskt och i förbön några församlingar och projekt i:
– Estland
– Thailand
– Lettland, där vi också har vår vänförsamling i staden Jelgava

Genom Equmeniakyrkan deltar vi också i ett världsomspännande internationellt arbete.

Equmeniakyrkan internationellt http://equmeniakyrkan.se/internationellt/
equmenia internationellt http://equmenia.se/internationellt/
Biståndsorganisationen Diakonia http://diakonia.se/