Församlingsmöte

Församlingsmöte


20 maj, 2018

Välkommen till vårt första församlingsmöte efter årsmötet.
Några av punkterna blir:
- Val av ny styrelsemedlem
- Utse ny valberedning
- Rapport från rekryteringsgruppen (ny föreståndare)

Visa hela kalendern