GUDSTJÄNST

GUDSTJÄNST


8 januari, 2017

Jesu dop

Oskar Permvall, Maria Brunander
Musik Henrik Edström

Insamling till internationella missionen

Equmeniakyrkan i världen

”Missionsuppdraget är globalt och gäller alla.  I Equmeniakyrkans världsvida gemenskap delas resurser och behov. I mötet med andra kyrkor berikas förståelsen av evangeliets rikedom. Det hör till kyrkans väsen att vara missionerande, kallad och sänd att tjäna i Guds skapelse som ett redskap för Ordet och Anden, som ett vittne om Guds rike.”

Ur Equmeniakyrkans teologiska grund, punkt 32

 

 

Visa hela kalendern