Gudstjänst i ekumeniska böneveckan för kristen enhet

Gudstjänst i ekumeniska böneveckan för kristen enhet