Gudstjänst med alla åldrar

Gudstjänst med alla åldrar


26 mars, 2023

Guds mäktiga verk

Kim Bergman, Anna Lindholm Olinder
Musik: CU

Gudstjänsten sänds direkt på Facebook.

Under fastan kommer vi inte servera något kyrkkaffe.
Efter gudstjänsten inbjuds du att gå en kortare promenad runt vårt närområde,
en promenad där vi kan få samtala om vår gudstjänst och be för vårt område.

Visa hela kalendern