Gudstjänst med nattvard

Gudstjänst med nattvard


1 mars, 2020

Prövningens stund


Kim Bergman, Inger Halén Isaksson
Musik: Mattias Karlsson
Postludium: Largo i E-moll av Antonio Vivaldi

Visa hela kalendern