Gudstjänst med nattvard

Gudstjänst med nattvard


1 januari, 2023

I Jesu namn

Kim Bergman
Musik: Mattias Karlsson

Nattvard
Gudstjänsten sänds direkt på Facebook.

Visa hela kalendern