Gudstjänst med nattvard

Gudstjänst med nattvard


5 mars, 2023

Den kämpande tron


Anne-Christine Yström, Tina Strömberg
Musik: Henrik Edström

Anne-Christine är präst i Farstastrandkyrkan.

Nattvard
Gudstjänsten sänds direkt på Facebook.

Under fastan kommer vi inte servera något kyrkkaffe.
Efter gudstjänsten inbjuds du att gå en kortare promenad runt vårt närområde,
en promenad där vi kan få samtala om vår gudstjänst och be för vårt område.

Visa hela kalendern