Gudstjänst med nattvard

Gudstjänst med nattvard


7 maj, 2023

Att växa i tro

Kim Bergman
Musik: Torgerd Riben, Farstakören

Nattvard
Gudstjänsten sänds direkt på Facebook.

Visa hela kalendern