Gudstjänst med nattvard

Gudstjänst med nattvard


5 november, 2023

Vårt evighetshopp

Kim Bergman
Musik: Johanna Börjeson

Nattvard

Gudstjänsten sänds direkt på Facebook.

Visa hela kalendern