Gudstjänst med nattvard

Gudstjänst med nattvard


7 januari, 2024

Jesu dop

Kim Bergman
Musik: Mattias Karlsson

Nattvard

Gudstjänsten sänds direkt på Facebook.

Visa hela kalendern