Gudstjänst i ekumeniska böneveckan för kristen enhet

Sommarandakt