Vår vision

Centrumkyrkan i Farsta är en del av Equmeniakyrkan.

Vår grund:
Att lära känna och leva nära Gud, som Fader, Son och helig Ande.

Vårt uppdrag: 
Att göra Jesus Kristus känd och följd.

Detta gör att vi vill
– tjäna Gud i praktisk handling och lovsång.
– vara en mötesplats och växtplats präglad av omsorg och öppenhet.
– ta ansvar för våra medmänniskor och skapelsen.
– att glädje och uppmuntran skall locka fram delaktighet och ansvarstagande.
– samverka med andra kristna gemenskaper.