Vår vision

Församlingens Kärna
Att lära känna och leva nära Gud.

Församlingens Uppdrag
Att göra Kristus känd, trodd och älskad i Farsta.

Församlingens vision
Vi vill vara en växande församling.
Vi vill att församlingen skall vara en mötesplats för människor, präglad av omsorg,
gemenskap och öppenhet.
Vi vill att församlingens gemenskap stärks genom att livsnära samtalsgrupper
startas och utvecklas.
Vi vill att lust och glädje skall driva oss och lockas fram i gemenskapen.
Vi vill att yngre skall uppmuntras och utbildas att ta ansvar i församlingen.
Vi vill att all verksamhet ska integreras in i församlingens gudstjänstliv.
Vi vill ingå i en samlad frikyrka som samarbetar lokalt med Farsta Församling.