Församlingsmöte

Församlingsmöte


8 september, 2019

  • Kyrkoledare nominering
  • Församlingslägret utvärdering
  • Equmeniakyrkans temaår - vad gör vi?
  • Söndagarna i juli med gudstjänst - eller samtalskvällar?

Visa hela kalendern