Gudstjänst

Gudstjänst


20 januari, 2019

Bönevecka för kristen enhet

Misha Jaksic, Jonas Thorängen
Musik: Olof Dahl Bjurwill

Fader Misha Jaksic kommer att predika om bönen i ortodoxt kristet men också allmänkristet perspektiv.
Vi kommer att läsa följande texter:
GT Jona 1:1-16
Ep 1 Tim 2:1-7
Ev Mark 4:35-41
Läs gärna mer om böneveckan på Sveriges kristna råds hemsida.

Visa hela kalendern