Gudstjänst

Gudstjänst


21 januari, 2018

Markusgudstjänst

Markusevangeliet 6:30–56 kommer att genomsyra hela gudstjänsten.

Peter Mänder, Inger Halén Isaksson
Musik: Mattias Karlsson

Visa hela kalendern