Gudstjänst

Gudstjänst i ekumeniska böneveckan för kristen enhet