Gudstjänst med nattvard

Gudstjänst med nattvard


29 december, 2019

Gudstjänst med nattvard i Söderledskyrkan

Präst: Dag Lindberg
Musiker: Mattias Ekström Koij
I samband med mässan erbjuds Söndagsskola.
Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe.

Visa hela kalendern