Gudstjänst med nattvard

Gudstjänst med nattvard


1 maj, 2022

Den gode herden

Elsa Cronhjort, Kim Bergman
Musik: Per Rosenius

Gudstjänsten sänds direkt på Facebook.

Visa hela kalendern