Gudstjänst med nattvard

Gudstjänst med nattvard


18 september, 2022

Enheten i Kristus

Gustav Sjöqvist, Bengt Ekelund

Gustav är fängelsepastor inom NAV (Nämnden för andlig vård).
Gudstjänsten kommer att firas som den görs på anstalten.

Nattvard
Gudstjänsten sänds direkt på Facebook.

Foto: Simon Hellgren

Visa hela kalendern