Gudstjänst med nattvard

Gudstjänst med nattvard


27 november, 2022

Ett nådens år

Lasse Svensson, Kim Bergman
Musik: Torgerd Riben, körensemble från Kungsholmens musikgymnasium

Nattvard
Gudstjänsten sänds direkt på Facebook.

Visa hela kalendern