Gudstjänst med nattvard

Gudstjänst med nattvard


25 december, 2022

Jesu födelse

Kim Bergman

Nattvard
Gudstjänsten sänds direkt på Facebook.

11.30 - 13.30 Jul i gemenskap med jullunch

Visa hela kalendern