Gudstjänst med nattvard

Gudstjänst med nattvard


3 september, 2023

Medmänniskan

Kim Bergman, Dag Lundén
Musik: CK-orkester

Temagudstjänst klimat & hållbarhet, nattvard

Gudstjänsten sänds direkt på Facebook.

Visa hela kalendern