Gudstjänst med nattvard

Gudstjänst med nattvard


31 mars, 2024

Kristus är uppstånden

Kim Bergman, Oskar Permvall
Musik: Torgerd Riben

Nattvard

OBS! Sommartid!

Gudstjänsten sänds direkt på Facebook.

Visa hela kalendern