Gudstjänst med nattvard och ljuständning

Gudstjänst med nattvard och ljuständning