Sinnesrogudstjänst med nattvard

Sinnesrogudstjänst med nattvard


28 november, 2021

Vår vilja, vårt liv i Guds händer

Här möts vi med olika bakgrund för att tillsammans be om sinnesro, mod och förstånd. Vi får glädjas över våra goda egenskaper och utmanas i att våga ta tag i de egenskaper och områden i livet vi vet att vi behöver bearbeta. Sinnesrogudstjänsten med dess igenkänning, dess sånger, böner, delande och predikan är en god plats att möta oss själva, dela erfarenheter samt lära och uppmuntras av varandra.
Fika från 16:30.

Visa hela kalendern