Personliga samtal

Enskilda samtal, själavård och bikt – Någon som lyssnar, stödjer och ber.
Församlingens diakon står till förfogande och har absolut tystnadsplikt.