Välkommen

Nästa gudstjänst

  • 23 juni, 2019, kl. 11:00

    Den högstes profet

    Gudstjänst i SöderledskyrkanFörsamlingsläger 29 juli – 3 augusti

Läs vidare här.


Centrumkyrkans ungdom

Besök gärna CUs egen hemsida.