Barn och ungdom

Det finns verksamhet för barn och ungdomar i olika grupper och för olika åldrar:
– Öppen förskola (i samarbete med Farsta församling). Läs mer här.
– Scouter
– Tonårsgrupp

IMG_2383

Alla barn och ungdomar är välkomna till en aktivitet där vi försöker se och bekräfta alla utifrån vilka de är. I grupperna har vi enkla andakter och varje grupp inbjuds till två gudstjänster per termin.

Barn- och ungdomsarbetet samordnas av CUs (Centrumkyrkans Ungdoms) styrelse.

För mer information se CU:s hemsida.IMG_4864