Dokument

Församlingsblad

Sommaren 2022 (Nr 2)
Våren 2022 (Nr 1)

Om du har problem att öppna bladet använd annan webbläsare, t.ex. Google Chrome.

Herdebrev

Jun 2022
Apr 2022

Övriga dokument

Ansvarsgruppernas uppgifter jan 2018

CK’s stadgar 2015-05-10

Felanmälningsblankett   2018-10-24

Gudstjänstmaterial

Hantering av personuppgifter i våra register (GDPR)     2018-05-24

Manual lokalbokningskalender 2020

Nattvardstjänare vt 2022

OAS-gruppveckor 2022

Verksamhetsberättelse 2020

Zoom-instruktion

Arkiv  (här finner du äldre dokument och predikningar)