Dokument

Församlingsblad

Våren 2023 (Nr 1)

Hösten 2022 (Nr 3)
Sommaren 2022 (Nr 2)
Våren 2022 (Nr 1)

Om du har problem att öppna bladet använd annan webbläsare, t.ex. Google Chrome.

Herdebrev

Okt 2022
Jun 2022
Apr 2022

Övriga dokument

Ansvarsgruppernas uppgifter jan 2018

CK’s stadgar 2015-05-10

Felanmälningsblankett   2018-10-24

Gudstjänstmaterial

Hantering av personuppgifter i våra register (GDPR)     2018-05-24

Manual lokalbokningskalender 2020

Nattvardstjänare vt 2023    2023-01-27

OAS-gruppveckor 2023

Verksamhetsberättelse 2021

Arkiv  (här finner du äldre dokument och predikningar)