Dokument

Församlingsblad

Våren 2024 (Nr 1)

Om du har problem att öppna bladet använd annan webbläsare, t.ex. Google Chrome.

Herdebrev

Övriga dokument

Ansvarsgruppernas uppgifter jan 2018

CK’s stadgar 2015-05-10

Felanmälningsblankett   2018-10-24

Gudstjänstmaterial

Hantering av personuppgifter i våra register (GDPR)     2018-05-24

Manual lokalbokningskalender 2020

Nattvardstjänare vt 2024    2023-12-27

OAS-gruppveckor 2024 (uppdaterad)   2024-03-11
OAS-gruppveckor 2024

Verksamhetsberättelse 2023

Arkiv  (här finner du äldre dokument och predikningar)