Dokument

Församlingsblad

Hösten 2020

Om du har problem att öppna bladet använd annan webbläsare, t.ex. Google Chrome.

Församlingsbrev

Nov 2020
Okt 2020
Jun 2020
Maj 2020

Övriga dokument

Ansvarsgruppernas uppgifter jan 2018

CK’s stadgar 2015-05-10

Felanmälningsblankett   2018-10-24

Gudstjänstmaterial

Hantering av personuppgifter i våra register (GDPR)     2018-05-24

Nattvardstjänare vt 2020

OAS-gruppveckor 2020

Manual lokalbokning 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Arkiv  (här finner du äldre dokument och predikningar)