Dokument

Församlingsblad

Sommaren 2023 (Nr 2)
Våren 2023 (Nr 1)

Om du har problem att öppna bladet använd annan webbläsare, t.ex. Google Chrome.

Herdebrev

Feb 2023

Övriga dokument

Ansvarsgruppernas uppgifter jan 2018

CK’s stadgar 2015-05-10

Felanmälningsblankett   2018-10-24

Gudstjänstmaterial

Hantering av personuppgifter i våra register (GDPR)     2018-05-24

Manual lokalbokningskalender 2020

Nattvardstjänare vt 2023    2023-01-27

OAS-gruppveckor 2023

Verksamhetsberättelse 2021

Arkiv  (här finner du äldre dokument och predikningar)