Verksamhet

Centrumkyrkan har olika verksamheter som vi hoppas ska ge dig
spännande erfarenheter, möten med andra och med Gud. Vi vill att
kyrkans verksamhet ska vara en mötesplats präglad av omsorg,
gemenskap och öppenhet.

Vi är glada att ha något att erbjuda både barn, unga, vuxna och
äldre. Du är alltid välkommen att ta kontakt eller besöka vår kyrka
för att pröva på någon verksamhet.