Musik

Musiken är en viktig och naturlig del av all verksamhet i Centrumkyrkan.

Om du vill sjunga eller spela finns följande möjligheter:

  • kyrkokör
  • hyra musikrummet och spela ihop med ditt band

På torsdagarna är det lunchmusik.
Kyrkokören medverkar på gudstjänsterna 2 ggr/termin och har en vårkonsert samt en julkonsert.
I de allra flesta gudstjänsterna har vi solister som medverkar med sång eller musik.

IMG_2301