Vad vi tror

”Vi tror på Gud, som skapat den värld vi delar med allt liv
och vars skaparvilja också kommer till uttryck i människans skaparkraft.

Vi tror på Jesus Kristus, som vandrat våra vägar, drömt våra drömmar,
kämpat vår kamp. Han är vägen, sanningen och livet.

Vi tror på den heliga Anden, som ger oss mod att leva, trösta, förmanar och förnyar.
Hon är hoppets överraskande vind, trons glödande eld och kärlekens utsträckta hand.

Vi tror på kyrkan, som bereder vägen för Gud, genom att lyssna lyhört på människor,
tala tydligt om Jesus Kristus och kämpa för det goda i den heliga Andens kraft.”

(ur psalmer och sånger nr 946)