Predikningar

En scout söker sin tro och respekterar andras. En medmänniska
Joh 5:22–30 ”Sluta försöka vara god”, skriver Desmond Tutu. Med
Luk 12:35-40 Vi lever i en tid när allting ska
5 Mos 24: 17-22 Luk 19:1-10 Jakobs brev 2:1-8 Samhällsansvar
Job 17:15-16 Vad har jag då för hopp, vem kan skönja