Predikningar

Ords 3:27-32 Ef 4:20-28 Luk 12:42-48 Jag har förstått att
Söndagarnas tema går i varandra. Jag vet inte om du
Luk 11:1-13 Idag påminns vi om bönens betydelse, och det
För det första, vet ni varför Jesus sa att han
Vad eller vem leder oss? Vilka konsekvenser får det för