En kyrka för hela livet

Under livets gång inträffar många händelser och vi går igenom olika faser som vi kan vilja markera på
ett särskilt sätt i kyrkan. Centrumkyrkan erbjuder därför:

Barnvälsignelse – Vi välkomnar det lilla barnet och ber om Guds välsignelse över hela familjen.

Dop – Sker genom tro. Personlig tro, eller föräldrarnas tro.

Nattvarden – Alla som längtar efter gemenskap med Jesus Kristus är välkomna att dela bröd och vin.

Konfirmation – Undervisning om den kristna tron.

Vigsel – Två människor bekräftar sin kärlek till varandra inför Gud och omsluts av församlingens
förböner och Guds välsignelse.

Enskilda samtal, själavård och bikt – Någon som lyssnar, stödjer och ber. Församlingens pastorer
har absolut tystnadsplikt. Centrumkyrkan har också en diakon som finns tillgänglig för samtal.

Begravning – Rum för sorg och saknad, tacksamhet och glädje, i hopp om att Guds omsorg räcker
bortom döden.