Gudstjänst

Gudstjänst


5 november, 2017

Markusgudstjänst

Markusevangeliet 3:13-3:35
Berit leder Ljuständning i allhelgonatid i början av gudstjänsten.

Peter Mänder, Berit Magnusson
Musik: Alexander Vorontsoff
Farstakören, Annika Ericsson

Visa hela kalendern