Gudstjänst med samling kring krubban

Gudstjänst med samling kring krubban


24 december, 2017

Herrens moder

Centrumkyrkans Ungdom – CU

OBS! Gudstjänsten börjar klockan 11

Visa hela kalendern