Trygghetsläge

Så länge Covid-19 pandemin pågår kommer vi att vara väldigt försiktiga i kyrkan.
Vi kallar det för trygghetsläge.

I gudstjänsten

 • Vi minimerar gemensamma kontaktytor
 • Alla psalmböcker får stå i bänkarna (viruset kan smitta i 48 timmar)
 • Vi sprider ut oss i gudstjänstrummet
 • Inga skrivna bönelappar. Däremot kan böner skickas in på sms eller via mail till Kim, även under gudstjänsttid.
 • Ljusbäraren är fylld med rengjorda, oanvända ljus
 • E-kassan och swish används men inte kontantkollekt
 • Handsprit finns tillgängligt vid e-kassan

Vid nattvarden

Bröd och vin hanteras av en handskbeklädd person i förberedelserna. Vi använder särkalk och oblat. Dessa läggs sedan en och en på ett fat och man tar sin egen oblat. Överblivna oblater och vin återbördas till naturen.

Vid kyrkfikat

 • Plasthandskar används vid förberedelser och servering
 • Antalet stolar vid varje bord är reducerat
 • Smörgåsar och kaffebröd läggs upp på assietter
 • Kaffe och bröd serveras vid borden

Vi har alla behov av kontakt med andra människor! När vi inte möts, är det viktigt att fortsätta be för varandra och att komma ihåg våra gemensamma ekonomiska åtaganden.

Har du tankar och frågor, hör av dig till vår föreståndare Kim Bergman eller till någon i styrelsen.