Predikningar

Jes 35:1-10Matt 13:31-34 Advent betyder ankomst. Det är söndagsskolkunskap närmast.
Jes 65:17–192 Pet 3:8-13Matt 25:31-46Ps 102:26-29 Gud – gud, vem
Luk 12:4-7 I ett samtal satt vi ner och samtalade
Matt 22:15–22 januari 11februari 6mars 10april 6maj 14juni 10juli 15augusti
Rut 2:8-12Apg 9:36-43Mark 3:31-35 Jag hade just gått och lagt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.