Predikningar

Johannesevangeliet 12:1–16 ” Sex dagar före påsken kom Jesus till
När jag läser söndagens texter inför Maria bebådelse slås jag
Söndagens bibeltexter GT-text: 1 Kung 19:1-8 Evangelietext: Luk 7:36-8:3 Den
Det är fastlagssöndag idag och vi är snart på väg
Luk 17:7–10 (egen översättning) 7 (Jesus säger:) Utav vem som