Predikningar

5 Mos 24: 17-22 Luk 19:1-10 Jakobs brev 2:1-8 Samhällsansvar
Job 17:15-16 Vad har jag då för hopp, vem kan skönja
Joh 9 Trons kraft! När jag tänker på de orden
Texter föreslagna i evangelieboken: GT – Daniel 10:15-19 (läses i
Lukas 22:24–27 Det är sen kväll. Det är påsk. Jesus